Sponsoren

Met trots presenteerd de Mookse Zeilweek haar sponsoren.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses
Drukkerij Luxor

Drukkerij Luxor (gevestigd aan de Sint Annastraat in Nijmegen) voor­ziet de Zeil­week al sinds jaar en dag van al haar drukwerk. De inschrijf­for­mu­lie­ren, in­for­matie­folders, les­boek­jes, cer­tificaten en be­wijzen van deel­name die zij aflev­eren zijn altijd van zeer goede kwali­teit! Net als de service die zij hier­bij ver­lenen. Een deel van de druk­kosten wordt door hen gespon­sord.

Restaurant de Loopplank

Restaurant De Loopplank (ge­legen aan de Mookerplas) is altijd een goede buur van de Zeil­week ge­weest. Net zoals het voor­gaande jaar zijn zij ons ook dit jaar goed gezind en stellen zij een prijs voor de best versierde boot van de vloot­schouw ter beschik­king: voor iedere op­varende een sorbet! Aan alle ver­liezende deel­nemers boden zij een troost­prijsje.

Autobedrijf Bart Ebben is al vele jaren een bekende partner in de regio voor degelijk auto onder­houd, reparatie en occasions. Afgelopen jaar zorgde garage Ebben voor een stukje professio­naliteit en her­ken­baar­heid van de mede­werkers van de Zeil­week door een flinke bij­drage te leveren in de polo­¬≠shirts die zij dragen. Dit jaar spon­soren zij duur­zame ka­toenen tasjes die aan het einde van de Zeil­week worden uit­gedeeld.