Onze website maakt gebruikt van cookies voor het goed functioneren van de site. Door op Sluiten te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Onze Sponsoren:

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

Drukkerij Luxor (gevestigd aan de Sint Anna­straat in Nijmegen) voor­ziet de Zeil­week al sinds jaar en dag van al haar drukwerk. De les­boek­jes, cer­tificaten en be­wij­zen van deel­name die zij aflev­eren zijn altijd van zeer goede kwali­teit! Zo is ook de service die zij hierbij verlenen. Een deel van de druk­kosten wordt door hen gespon­sord.

Restaurant De Loopplank (ge­le­gen aan de Mookerplas) is altijd een goede buur van de Zeil­week ge­weest. Net zoals het voor­gaande jaar zijn zij ons ook dit jaar goed gezind en stellen zij een prijs voor de best versierde boot van de vloot­schouw ter beschik­king: voor iedere op­varende een sorbet! Aan alle ver­liezende deel­nemers bieden zij een troost­prijsje.

Autobedrijf Bart Ebben is al vele jaren een bekende partner in de regio voor degelijk auto onder­houd, repa­ratie en occasions. De af­ge­lopen jaren heeft garage Ebben de Zeil­week op ver­schil­lende manieren gespon­sord. Dit jaar be­kos­tigen zij wederom de af­sluit­ende bar­­becue voor mede­werkers van de Zeil­week.